Số hiệu Ngày BH Đơn vị BH Trích yếu  
Biểu mẫu kèm theo thông tư 09 Tải về